learn ane play


FAQ ปัญหาที่พบบ่อย


  1. รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ คืออะไร ?
  - รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือเลขที่เข้าสอบ เป็นรหัสที่ทางผู้จัดการสอบแข่งขันเป็นผู้ออกให้กับผู้สมัครสอบแต่ละคน

  2. จะทราบ รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้อย่างไร ?
  - ท่านสามารถทราบรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบได้จาก “บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” ซึ่งแนบไปกับ “หนังสือเตรียมสอบแข่งขัน” โดยทุกท่านที่สมัครสอบจะได้รับหนังสือเตรียมสอบตามรายการที่สอบ รายการละ 1 เล่ม

  3. หากสมัครสอบหลายรายการจะต้องใช้รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบของรายการไหน ?
  - ท่านสามารถใช้รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบของรายการใดก็ได้ในการเข้าสู่ระบบ

  4. หาก บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หาย จะต้องทำอย่างไร ?
  - ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของท่านด้วยตนเองได้ผ่าน “ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ”

  5. หากลืม รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และทำ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หาย จะต้องทำอย่างไร ?
  - กรุณาติดต่อ 02-986-1163 ในวันจันทร์-ศุุกร์ เวลา 08:30น. - 16:00น.
  หรือ inbox มาที่เพจ facebook : ripnmath www.facebook.com/ripnmath

  6. หากระบบแจ้งว่า “วัน/เดือน/ปีเกิด” ของผู้สมัครไม่ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร ?
  - ตรวจสอบ วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้สมัครสอบอีกครั้ง หากยังไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-986-1163 เพื่อตรวจสอบข้อมูล