12. ดอกเบี้ย (Interest)

 

วิเคราะห์: เมื่อกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยจะคิดในช่วงเวลาที่แน่นอน  จำนวนดอกเบี้ยที่คิดขึ้น อยู่กับจำนวนเงินที่ยืมและ ความยาวของเวลาสำหรับเงินที่ยืมไป

วิธีการการหาดอกเบี้ย ให้หาผลคูณของเงินต้น  อัตราดอกเบี้ย  และเวลาต่อปี  ดังนั้นสูตรสำหรับการหาดอกเบี้ย   คือ

 

ดอกเบี้ย = เงินต้น  อัตราดอกเบี้ย  เวลา หรือ I = P R T

           

ตัวอย่าง 1:

เมื่อเควินซื้อโทรศัทพ์สำนักงานเครื่องใหม่ เขากู้ยืมเงิน $1,200 อัตราดอกเบี้ย 18% สำหรับเวลา 9 เดือน  ดังนั้นเขาจ่ายดอกเบี้ยเท่าใดต่อปี


เฉลย: P = $1,200 R = 0.18 T = 0.75

จะได้ I = (1200)(0.18)(0.75) = 162.00

ตอบ: เควินจ่ายดอกเบี้ยรวม $162.00

 

ตัวอย่าง 2:   

 อิสเบลลาฝากเงิน $500 ในบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารและได้ดอกเบี้ย 5.5%  ต่อปี  เธอได้ดอกเบี้ยปีละเท่าไร

เฉลย: P = $500, R = 0.055 T = 1

จะได้ I = (500)(0.055)(1) = $27.50

ตอบ: อิสเบลลาได้ดอกเบี้ย $27.50 ต่อปีจากธนาคารท้องถิ่น


ตัวอย่างข้างต้นเรียกว่า ดอกเบี้ยคงต้น

 

 

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ยทบต้น (7 % ต่อปี) ได้แสดงการเปรียบไว้ตารางนี้

 

 


 

 

กลับหน้าหลัก แบบฝึกหัด